Ghid de bune practici identificate în prevenirea şi limitarea efectelor atacurilor cu substanţe chimice, biologice, radiologice şi nucleare

STUDIU DE CERCETARE PRIVIND VULNERABILITĂŢILE ÎN DOMENIUL DETECTĂRII SUBSTANŢELOR CHIMICE, BIOLOGICE, RADIOLOGICE ŞI NUCLEARE DE CĂTRE STRUCTURILE OPERATIVEDIN CADRUL M.A.I. CARE POT FI UTILIZATE ÎN ACTELE TERORISTE

ANALIZA REZULTATELOR CHESTIONARULUI ŞI A SISTEMULUI PRIVIND PREVENIREA ŞI LIMITAREA EFECTELOR ATACURILOR CU SUBSTANŢE CHIMICE, BIOLOGICE, RADIOLOGICE ŞI NUCLEARE

 

 
 

 

 

Beneficiari: structurile operative aparţinând sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică

 

Grup ţintă: minimum 300 studenţi din cadrul Academiei de Poliţie, 75 poliţişti din structurile operative

 

Rezultate aşteptate:

-          Identificarea vulnerabilităţilor existente în cazul unui posibil act terorist cu utilizarea CBRN

-          Promovarea soluţiilor practice de prevenire şi diminuarea efectelor acestor acte

-          Pregătirea ofiţerilor de poliţie pentru implementarea soluţiilor identificate

-          Diseminarea bunelor practici în cadrul structurilor operative

-          Diseminarea rezultatelor etapelor proiectului către autorităţile de aplicare a legii din Statele Membre prin intermediul Europol.

Bugetul total al proiectului este 318969,60 euro din care 89,99% reprezintă contribuţia Comisiei Europene, în cuantum de 287040,74 euro, iar 10,01% reprezintă contribuţia proprie a instituţiei, respectiv 31928,86 euro.

În urma implementării acestui proiect instituţia va avea următoarele BENEFICII:

 

-          Achiziţionarea unui sistem integrat de predare-evaluare a cursanţilor în valoare totală de 84.050 euro ce va fii utilizat în spaţiile Academiei de Poliţie atât pe durata implementării proiectului cât şi ulterior.

Sistemul integrat de predare-evaluare este compus din:

  • table inteligente cu sisteme de proiectare (3),
  • staţii fixe de lucru (desktop PC) (3),
  • staţii mobile de lucru (laptopuri) (18),
  • videoproiectoare şi ecrane mobile de proiecţie (3+3),
  • sisteme de evaluare si vot interactive (3)

 

-          Achiziţionarea unei imprimante multifuncţionale şi fotocopiator în valoare de 8.000 euro.

 

-          Un set de 6 manuale tipărite în tiraj de 300 buc/manual ce vor intra şi în biblioteca Academiei.

 

-          Elaborarea unui ghid de bune practici privind prevenirea şi limitarea efectelor actelor teroriste de acest tip în tiraj de 1.500 exemplare ce vor fi distribuite structurilor operative.

 

-          Protocol încheiat cu Europol în vederea diseminării rezultatelor etapelor proiectului către autorităţile de aplicare a legii din Statele Membre şi promovarea instituţiei pe plan internaţional.

 

-          Instruirea unui număr de 300 studenţi din cadrul Academiei şi a unui număr de 75 lucrători operativi în domeniul specificat.

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”