Activități implementate până în prezent:

 • Activitatea 1.1 – Vizite de documentare la obiective;
 • Activitatea 1.2 – Elaborarea, administrarea și analiza chestionarului aplicat;
 • Activitatea 1.3 – Analiza de impact privind amenințările și vulnerabilitățile în cazul utilizării CBRN în actele teroriste;
 • Activitatea 1.4 – Studiu de cercetare privind vulnerabilitățile în domeniul detectării substanțelor chimice, biologice, radiologice și nucleare de către structurile operative din cadrul MAI care pot fi utilizate în actele teroriste;
 • Activitatea 1.5 – Diseminarea rezultatelor;
 • Activitatea 1.6 – Achiziționarea sistemului inteligent integrat de predare și evaluare;
 • Activitatea 1.7 – Creearea web-site-ului proiectului în scopul asigurării vizibilității și diseminării rezultatelor;
 • Activitatea 2.1 – Vizită de documentare în Spania;
 • Activitatea 2.2 – Identificarea bunelor practice în baza Studiului, Analizei de impact și vizitei de documentare în Spania;
 • Activitatea 2.3 – Ghidul de bune practici identificate în prevenirea și limitarea efectelor atacurilor cu substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare;
 • Activitatea 2.4 – Workshop de prezentare a Ghidului de bune practici;
 • Activitatea 2.5 – Publicarea Ghidului de bune practice;
 • Activitatea 2.6 – Diseminarea Ghidului de bune practici;
 • Activitatea 3.1 – Sesiuni de pregătire în baza Ghidului de bune practici;
 • Activitatea 3.3 – Publicarea manualelor și Ghidului; 
 • Activitatea 4.1 – Elaborarea curriculei de pregătire;
 • Activitatea 4.2 – Workshop pentru prezentarea manualelor și Ghidului;
 • Activitatea 4.3 – Activități de pregătire cu studenții Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”;
 • Activitatea 4.4 – Curs formare formatori;
 • Activitatea 4.5 – Organizare curs postuniversitar CBRN;
 • Activitatea 4.6 – Procurare echipament pentru laborator CBRN;
 • Activitatea 5   –  Revista proiectului -două numere;
 • Activitatea 6   – Conferința de deschidere și inchidere a proiectului;
 • Activitatea 7   – Audit extern.

 

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”