Codul proiectului:

HOME/2012/ISEC/AG/4000004426

Titlul proiectului:

„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine și siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”

Acronim

DERPO-CBRN

Proiect finanţat din:

Programul UE: Prevenirea şi lupta împotriva infracţionalităţii

Numele beneficiarului:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Durata proiectului:

24  de luni (ian. 2014 – ian. 2016)

 

Proiectul intenţionează să sublinieze starea de fapt existenţă la momentul acesta în structurile de aplicare a legii din ţara noastră privind capacitatea de conştientizare a pericolului şi riscurilor utilizării CBRN în actele teroriste şi capacitatea de detectare şi identificare a CBRN care pot fi folosite de terorişti în astfel de atacuri. Dorim să realizăm o evaluare nu numai din punct de vedere teoretic – legislaţia în domeniu, cât şi din punctul de vedere al capacităţii practice de răspuns în situaţii reale de viaţă.

Intenţionăm de asemenea, să facem un schimb de experienţă cu celelalte structuri similare din ţara noastră pentru a realiza un ghid de bune practici privind creşterea capacităţii de răspuns în această problemă şi diseminarea rezultatelor către toţi beneficiarii.

Astfel, proiectul aduce un plus de valoare în domeniul prevenirii acestor acte prin dezvoltarea capacităţii de detectare şi identificare a CBRN şi sporirea capacităţii de conştientizare a ofiţerilor din structurile menţionate asupra acestui subiect. Valoarea adăugată a proiectului constă de asemenea în sporirea eficienţei şi calităţii acţiunilor forţelor respective care să conducă la creşterea siguranţei cetăţenilor, protecţia infrastructurii, a instituţiilor şi bunurilor publice şi private. Va îmbunătăţi imaginea structurilor de aplicare a legii din ţara noastră ca instituţii de încredere cu o mai mare capacitate de răspuns la ameninţările actelor teroriste cu CBRN.

Proiectul îşi propune să furnizeze toate informaţiile necesare în identificarea CBRN ce pot fi utilizate în actele teroriste. Vizează de asemenea desfăşurarea unor sesiuni de pregătire a personalului pentru a fi în stare să ia măsurile necesare în aceste situaţii în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu.

Intenţionăm de asemenea să dezvoltăm capacitatea nu numai de a preveni dar şi de a limita astfel de acte teroriste. Prin iniţierea şi derularea acestui proiect dorim să răspundem la următoarele întrebări: Este România capabilă să prevină potenţialele acte teroriste de acest tip? Avem capacitatea de a detecta şi identifica CBRN şi de a răspunde profesionist acestor ameninţări? Proiectul răspunde acestor

întrebări prin identificarea vulnerabilităţilor în cazul actelor de acest tip, prin prezentarea soluţiilor teoretice şi practice care să permită implementarea soluţiilor imediate şi pe termen mediu, şi sugerarea unui plan instituţional central pentru pregătirea teoretică şi practică a personalului în acest domeniu. România nu este o ţară cu o rată mare de atacuri teroriste, totuşi,  în ultimii ani, datorită extinderii UE, au crescut şi tendinţele infracţionalităţii, care a luat forme din ce în ce mai periculoase. Cu toate că nu s-a produs nici un act terorist major împotriva României până acum, nu trebuie uitat faptul că poziţia geografică a ţării şi răspândirea ariei de acţiune a acestor grupuri infracţionale ne pot transforma într-o ţintă în viitor.

Proiectul se aliniază cadrului legislativ european privind protecţia infrastructurii vitale şi nevoia de securitate a spaţiului de libertate, justiţie şi siguranţă împărţit de toate ţările europene. În viziunea noastră, pregătirea personalului în acest domeniu este cea mai mare realizare. Prin implementarea acestui proiect, ne dorim ca ţara noastră să-şi aducă contribuţia la securitatea Europei alături de celelalte ţări membre.

                                                    

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”