PREZENTARE

 

 privind proiectul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie

a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”

           

             În data de 30.12.2013, în cadrul Programului Comisiei Europene „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” –HOME/2012/ISEC/AG,  Academia de Poliţie a semnat contractul pentru proiectul de cercetare cu titlul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, contract înregistrat cu numărul 4568032 din 30.12.2013, proiect european încadrat la secțiunea „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” – Linii de finanţare generale ISEC 2012.

Comisia a decis să fixeze suma maximă pentru contribuţia Comisiei Europene la cei 287.040,74 EURO la procentajul maxim de 89,99 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului (318.969,60 EURO).

Suma aferentă prefinanțării, în cuantum de 172.224,44 EURO reprezentând 60% din totalul contribuției Comisiei Europene urmează a fi plătită în 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului.

Este relevant faptul că acest proiect în care Academia este parte reprezintă singurul proiect din România aprobat în anul 2012 de către Comisia Europeană pentru secţiunea „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” – Linii de finanţare generale ISEC 2012, conform Deciziei de acordare a finanţării.

 Ataşat acestei succinte treceri în revistă a datelor generale se află o prezentare succintă a proiectului, lista experţilor implicaţi din cadrul Academiei de Poliţie, bugetul aprobat în urma evaluării cererii de finanţare, corespondenţa cu reprezentanţii Comisiei Europene.

Conform solicitării Academiei, aprobată de Comisia Europeană, activitatea desfăşurată în cadrul proiectului este coordonată de domnul prof.univ.dr. Dan Victor CAVAROPOL.        

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”